Facenda, animais de granxa

casa » Facenda, animais de granxa

Os animais agrícolas e agrícolas

1. casa de labranza 2. xardín vegetal 3. espantapájaros 4. colleita 5. sistema de irrigación
1. casa de campo
2. xardín (vexetal)
3. espantapájaros
4. colleita
5. sistema de irrigación
6. cabaña 7. silo 8. estable 9. feno 10. Ficheiro de lanzamento 11. corral
6. hórreo
7. silo
8. estable
9. feno
10. tenreira
11. corral
12. pigmento / pigsty 13. campo 14. combinar 15. pasto
12. pigmento / pigsty
13. campo
14. combinar
15. pasto
16. xardín 17. árbore frutal
16. pomar
17. árbore frutal
18. agricultor 19. man contratada
18. agricultor
19. man contratada
20. coop de polo 21. casa de galiñas
20. polo de polo
21. casa de galiñas
22. fence 23. tractor
22. preto
23. tractor
24. galo 25. polo / galiña 26. chick
24. galo
25. polo / galiña
26. chick
27. pavo 28. cabra 29. neno 30. ovellas 31. cordeiro
27. pavo
28. cabra
29. neno
30. ovellas
31. cordeiro
32. toro 33. (leiteiro) vaca 34. becerros-becerros
32. touro
33. vaca (leiteira)
34. becerros-becerros
35. cabalo 36. porco 37. porco
35. cabalo
36. porco
37. porco

Comentarios Facebook